Termeni si Conditii

ELEMENTE DEFINITORII

              Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni si conditii

EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

CONFIDENTIABILITATE - PUBLICITATE

TERMENE PENALITATI

FACTURARE - PLATI

RISCURI SI RESPONSABILITATI

ACCEPTARE

GARANTII

TRANSFERUL PROPRIETATII

RASPUNDERE

FORTA MAJORA

LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

PREVEDERI DIVERSE

 

Design Sorin Petculescu___Administrat de SebCom SRL___ WIT Store - Calculatoare Ploiesti © 2019